Titulná strana ako základ

http://www.diplomovky-bakalarky.eu/referencie-odovzdane-diplomove-prace Diplomová práca vzor a jej základ je titulná strana, ktorá obsahuje obvykle informácie o názve školy, typu štúdia, autorovi, ročníka a odboru jeho štúdia, názvu a druhu, vedúcim, miestu a roku ukončenia štúdia. Opäť je stanovená veľkosť a podoba písma. Následné vyhlásenie o autorstve môže mať na rôznych školách rôznu podobu. Najčastejšia je následné klasické vyhlásenie: „Prehlasujem, že som projekt robil / a samostatne a uviedol / a v nej všetku použitú literatúru a ostatné pramene.“ Rovnako tak je možné užiť aj iné varianty, napríklad, vyhlasujem, že predložený projekt je mojím pôvodným autorským dielom, ktoré som urobil / a samostatne a použil / a len uvedených prameňov a literatúry, ktoré v dielo riadne citujem.
 

Patrí sa poďakovať

Opäť ale platí, že projekt je záväzný pre danú školu. Nasleduje stránka venovaná poďakovanie. Tu sa už diplomová práca vzor pojíma voľnejšie. Študent môže pri písaní svojho projektu osloviť mnoho osôb a inštitúcií, ktoré mu môžu byť rôznej miere nápomocné. Patrí sa poďakovať tým, ktorí prispeli k vzniku celého diela podstatným podielom, zároveň aj s informácií o forme podoby pomoci.